Delves spēka rituāls Saulstāvju Deju un Mūzikas Festivālā BŪTĪBA 2022