Šamanisko deju un mūzikas festivāls Būtība. Vasaras Saulgriežu rituāls.